Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Missie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

'Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023? U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

Het Maurick College stelt zich ten doel in een aantrekkelijke en een veelzijdige scholengemeenschap kwalitatief hoogwaardig vmbo-havo-vwo-onderwijs te verzorgen voor leerlingen uit de regio Vught. Onderwijs geven en volgen, gebeurt op het Maurick College volgens het Daltonconcept dat is gestoeld op de drie pijlers: kiezen in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Aandacht voor het individu en respect voor elkaar, zijn daarbij de centrale waarden. Iedere leerling moet onderwijs kunnen volgen op zijn of haar eigen niveau. Zie ook: Doelen van het onderwijs.

Het Maurick College wil leerlingen optimaal voorbereiden op hun toekomstige positie in de maatschappij door kwaliteiten als zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, het dragen van eigen verantwoordelijkheid en het vermogen om samen te werken, intensief te stimuleren. Voor zijn medewerkers wil het Maurick College een prettige en stabiele werksfeer bieden, waarin ook voor hen ruimte is om te leren en nieuwe ervaringen op te doen. Medewerkers van het Maurick College zijn bekwame, zelfbewuste en initiatiefrijke vakmensen, die binnen de inzichten van het Daltonconcept in staat zijn leerlingen te stimuleren om hun kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten.