Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Internationalisering

Het Maurick College is een toonaangevende school als het gaat om internationalisering.

Vanaf de brugklas komen de leerlingen in aanraking met een brede Europese en mondiale visie op actuele thema’s. Via het splinternieuwe vak Burgerschap kunnen alle leerlingen schoolbreed – van vmbo tot en met gymnasium – een groot aantal onderwerpen in groepjes of individueel bestuderen en met elkaar bespreken. Eendaagse excursies en meerdaagse reizen (Barcelona, Expeditie Verdun, Rome, Griekenland, Groot-Brittannië) versterken het ervaren van de wereld buiten ons land. De school streeft ernaar dat leerlingen hun driejarige opleiding afronden met een Global Citizen School junior-diploma (door Nuffic erkend diploma).

Na de derde klas wordt internationalisering echt een persoonlijke keuze. De leerling kan in het 4e leerjaar vwo kiezen voor een cursus sport-science of een cursus citizenship. Bij sport-science gaat de leerling onderzoek doen in het sportieve bereik, waarbij tal van science vakken (wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde) worden gecombineerd. Inmiddels is in dit kader het jaarlijks terugkerende Biking project op Tenerife of Mallorca befaamd. Deze cursus kan worden afgerond met een internationaal profielwerkstuk. In het 5e leerjaar vwo kan een leerling voor het citizenship-programma kiezen. Dan worden mens- en maatschappijvraagstukken bestudeerd waarbij wereldburgerschap centraal staat. In de bovenbouw kan men een internationale reis ook koppelen aan het profielwerkstuk. Door samen met leerlingen van een andere school een onderzoek uit te voeren en dit ter plaatse in een vreemde taal te presenteren krijgt een internationale reis een hele nieuwe dimensie.

Op het Maurick College volgen veel leerlingen aparte talencursussen: Goethe (Duits), Delf (Frans), DELE (Spaans) en Chinees (CTC). Cambridge Engels, een zeer belangrijke ondersteuning voor bijna alle internationale leeractiviteiten, met een aanbod in elk leerjaar van havo/vwo/gymnasium.

De rol van het Maurick College in het wereldwijde “Water is Life” project is een traditie geworden. In 2016 organiseerde het Maurick College in samenwerking met het Raffles Instituut in Singapore een grote science conferentie “Water is Life”. Edities van Water is Life vonden plaats in Singapore, Tokyo en Florida. In 2022 vond een online editie plaats die het Maurick College wederom met Raffles Institution organiseerde. Meer leerlingen dan ooit konden dit keer deelnemen aan deze online conferentie waar men lokale, nationale en internationale oplossingen voor de waterproblematiek aan elkaar kon presenteren. Water is Life is in de loop der tijd een thema geworden dat op het Maurick College doorgevoerd wordt bij meerdere vakoverstijgende projecten. De gevaren van water en het belang van veilig (drink)water worden op deze manier aan een breed publiek onderwezen.

Het Maurick College is verheugd dat in de zomer van 2024 een vervolg wordt gegeven aan het succesvolle Water is Life, dit keer zal Oak Bay High School in Victoria – Canada de host zijn van deze internationale conferentie. Het Maurick College zal als drijvende kracht achter Water is Life ook dit keer de organisatie ondersteunen en een afvaardiging van leerlingen laten deelnemen aan de conferentie. Meer informatie over Water is Life is te vinden op www.waterislifeschools.com.