Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2024-2025

Maurick Talent Academy

De sportdocenten van het Maurick College houden zich bezig met het verbeteren van het leerklimaat voor sporters. Naast de talentontwikkelingsprogramma’s waar leerlingen voor kunnen kiezen of vanwege hun topsportstatus voor in aanmerking komen, zijn er sportprogramma’s gericht op alle leerlingen uit de diverse jaarlagen. In deze programma’s worden sporters uitgedaagd om de grenzen van hun talent op te zoeken. Hiermee beoogt het Maurick College sporters meerzijdig en veelzijdig te laten bewegen om zodoende de basismotorische vaardigheden in steeds wisselende omstandigheden te ontwikkelen en sporttalenten te ondersteunen en uit te dagen om betere sporters te worden.

Het Maurick College onderscheidt in zijn talentontwikkelingsprogramma’s drie groepen:

  • Groep 1 Sporttalent breed: de jonge sporter die zich aan het ontwikkelen is tot een veelzijdig goede beweger;
  • Groep 2 Sporttalent specifiek: de veelzijdig goede beweger die aan het uitgroeien is tot een atleet met specialisme in één sport;
  • Groep 3 Sporttalent top: de atleet die zich binnen zijn sport aan het ontwikkelen is tot een absolute specialist.

De sporttalenten van groep 2 en 3 die deelnemen aan de talentontwikkelingsprogramma’s nemen ook deel aan de lessen lichamelijke opvoeding (m.u.v. enkele topsporters). Er is dus duidelijk sprake van een aanvullend sportprogramma onder schooltijd.

De talentenprogramma’s

Allereerst is er voor klas 1 het ‘Explore programma’ en voor klas 4 het ‘Orientation programma’. Dit zijn basisprogramma's gericht op het waarmaken van sportieve ambities en het vergroten van de bewegingspotentie van alle leerlingen. In deze programma’s maken leerlingen op een andere manier kennis met verschillende sporten. De sportactiviteiten, wijze van instructie en de gekozen werkvormen onderscheiden deze programma’s van elkaar.

Ten tweede is er voor ‘Sporttalent specifiek’ voor diverse jaarlagen het ‘Master programma’, gericht op de sporten atletiek, running, turnen, tennis, padel, boksen, hockey en voetbal. De 20-25 sportspecifieke trainingsactiviteiten vinden plaats onder schooltijd op de sportverenigingen in Vught. Ter illustratie vindt turnen bijvoorbeeld plaats in de turnhal en hockey op het kunstgras bij de hockeyvereniging. De trainingsgroepen worden getraind door talentcoaches van de verschillende sportverenigingen en een Talent Performance Docent (TPD) van het Maurick College. Daarnaast is er nog een uniek Health&Energy sportprogramma gericht op gezondheid, voeding en bewegingsleer voor leerlingen uit klas 5 vwo. 

Ten derde is er voor ‘Sporttalent top’ het ‘Elite’ programma gericht op het ondersteunen en faciliteren zodat zij optimaal kunnen presteren in sport en onderwijs. Leerlingen behoren tot deze groep als ze: 1) sporten op landelijk niveau en/of uitkomen voor een regionale, district of nationale jeugdselectie; 2) in hun leeftijdscategorie behoren tot de beste 50 van Nederland; 3) op het hoogste niveau deelnemen aan een landelijke jeugd- of seniorencompetitie. Als topsportvriendelijke school proberen we het verschil te maken door een persoonlijke benadering en de begeleiding te richten op de vraagstukken die rondom de topsporter spelen.

 
Informatie

Alle leerlingen die in aanmerking komen of belangstelling hebben voor de sportprogramma’s ontvangen aan het begin van het schooljaar informatie. Mocht er voor een sportprogramma een eigen bijdrage vereist zijn dan ontvangen ouder(s)/verzorger(s) hierover een bericht. Voor vragen over topsport en de sportprogramma’s, richt u zich dan tot de heer J. van den Braak, coördinator Maurick Talent Academy.