Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Maurick in cijfers

Op deze pagina willen wij u op de hoogte stellen van de opbrengsten van onze school.

Vensters voor verantwoording

Allereerst willen wij u erop wijzen dat meer opbrengstgegevens over onze school terug te vinden zijn op de site scholenopdekaart.nl van Vensters voor Verantwoording. Om de gegevens van het Maurick College te bekijken, klikt u hier.

Examenresultaten

Examenresultaten.png

Doorstroomcijfers

Het doorstroomcijfer voor de onderbouw ligt op een driejaars gemiddelde van 98,37%. Hetgeen hoger ligt dan de norm die de inspectie hiervoor heeft vastgesteld, te weten 95,12%.

Voortijdig School Verlaten (VSV)

Het percentage voortijdig schoolverlaters is terug te vinden op www.vsvverkenner.nl.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Jaarlijks worden door de onderwijsinspectie de onderwijsresultaten van elke school vastgesteld. De onderwijsresultaten 2022 kunt u hierbij inzien. Of u kunt kijken op www.onderwijsinspectie.nl.