Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Rapporten

Het schooljaar 2023-2024 is op het Maurick College in vier perioden verdeeld. De eerste periode eindigt op 5 november 2023, de tweede periode op 27 februari 2024, de derde periode 29 maart 2024 en de vierde aan het einde van het schooljaar.

Bij de stroom vmbo bb/kb is in de 3e en 4e klassen sprake van een afwijkende jaarindeling voor zover het het schoolexamen betreft: vanaf begin derde klas tot en met het eindexamen is er sprake van 5 verslagperiodes: 3 in leerjaar 3 en 2 in leerjaar 4.
Dit geldt voor de sector zorg & welzijn voor zowel de basisberoepsgerichte leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg. De vmbo-theoretische leerweg volgt de vier perioden indeling.

De leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 en de klassen in de Tweede Fase (niet-eindexamenklassen) ontvangen in het schooljaar één officieel rapport. De tussenstanden kunnen in Magister bekeken worden.

Op vrijdag 5 juli wordt het rapport uitgereikt.

De leerlingen van de examenklassen (vmbo en Tweede Fase) ontvangen uiterlijk 1 oktober de regelingen die van toepassing zijn op het schoolexamen en het centraal examen.
De leerlingen van 3 en 4 vmbo (kb/bb) krijgen regelmatig een doorlopende rapportage, afhankelijk van de programma’s van toetsing en afsluiting.

De leerlingen van 4 vmbo(t), 5 havo en 6 vwo krijgen gedurende het schooljaar tweemaal een tussenstand; in week 47 en in week 8. In week 16 krijgen ze de akkoordverklaring met daarop de eindexamendossier cijfers.