Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365
Schoolgids 2022-2023
Rapporten

Het schooljaar 2022-2023 is op het Maurick College in vier perioden verdeeld. De eerste periode eindigt op 11 november 2022, de tweede periode op 3 februari 2023, de derde periode 31 maart 2023 en de vierde aan het einde van het schooljaar.

Bij de stroom vmbo bb/kb is in de 3e en 4e klassen sprake van een afwijkende jaarindeling voor zover het het schoolexamen betreft: vanaf begin derde klas tot en met het eindexamen is er sprake van 5 verslagperiodes: 3 in leerjaar 3 en 2 in leerjaar 4.
Dit geldt voor de sector zorg & welzijn voor zowel de basisberoepsgerichte leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg. De vmbo-theoretische leerweg volgt de vier perioden indeling.

De leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 en de klassen in de Tweede Fase (niet-eindexamenklassen) ontvangen in het schooljaar één officieel rapport. De tussenstanden kunnen in Magister bekeken worden.

Op vrijdag 14 juli wordt het rapport uitgereikt.

De leerlingen van de examenklassen (vmbo en Tweede Fase) ontvangen uiterlijk 1 oktober de regelingen die van toepassing zijn op het schoolexamen en het centraal examen.
De leerlingen van 3 en 4 vmbo (kb/bb) krijgen regelmatig een doorlopende rapportage, afhankelijk van de programma’s van toetsing en afsluiting.

De leerlingen van 4 vmbo(t), 5 havo en 6 vwo krijgen gedurende het schooljaar tweemaal een tussenstand; in week 47 en in week 7. In week 16 krijgen ze de akkoordverklaring met daarop de eindexamendossier cijfers.