Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
ICT op het Maurick College

Het Maurick College is een scholengemeenschap die met haar daltonfilosofie met de moderne tijd mee wil gaan. Het gebruik van ICT-middelen in ons onderwijsbestel en in het bijzonder in ons daltonconcept valt hierin niet meer weg te denken. Het Maurick College ziet het gebruik van technologie als een krachtig en toegankelijk middel om kansen en keuzes te creëren voor ieder individu. In het verlengde van de (dalton)visie van het Maurick College is het uitgangspunt van het ICT-gebruik dat leerlingen devices meenemen ter ondersteuning en verrijking van hun eigen onderwijsleerproces en worden leerlingen geacht op eigen wijze hun verantwoordelijkheid te nemen die voortkomt uit vakken en projecten. Voor het Maurick College blijft gelden dat de boeken in de lessen leidend blijven.

Het gebruik van technologie en ICT-middelen betreft niet alleen ondersteuning bij een aantal vakken, maar ook ondersteuning bij de ontwikkeling van vaardigheden. Het gebruik van ICT roept sterk vaardigheden op het gebied van communiceren, samenwerken, zelfkritisch beschouwen en creatief denken op, waarbij de kracht van de keuze duidelijk naar voren komt. Het maken van bijvoorbeeld een nieuwe vorm van presentaties op je iPad en coderen/programmeren met je iPad doen juist een beroep op de genoemde vaardigheden.

Met deze beschreven visie is het uitgangspunt van het het Maurick College, dat vanaf schooljaar 2018-2019 iedere nieuwe brugklasser van het Maurick College dagelijks een iPad tot zijn beschikking heeft. De school gaat gebruik maken van iPads, die in DEP (Device Enrollment Program) configuratie van Apple worden uitgeleverd. Met DEP is het mogelijk om iPads van een profiel te voorzien zodat de leerling altijd de iPad met de juiste content bij zich heeft. Tevens biedt het de docent mogelijkheden de iPad van de leerling op klasniveau te beheren. Om deze redenen wordt de iPad via school aangeschaft. De via school bestelde iPad kan voor zowel school- als privédoeleinden ingezet worden. In samenwerking met Amac heeft het Maurick College een arrangement gecreëerd dat geleid heeft tot drie scenario’s.

Scenario A, de koopregeling

U koopt in de webshop van Amac met ons logo een iPad 2020 (128GB) met een beschermhoes voor € 529,00. Het gaat niet om de iPad Pro / Air / mini. Amac geeft twee jaar garantie op de iPad. De levering van de iPad kan op twee manieren gebeuren: Thuis laten bezorgen (€9,99 afleverkosten) of afhalen in de Amac winkel in Den Bosch. Indien u voor het laatste genoemde kiest, moet u tenminste 1 dag wachten met het opstarten van de iPad. Dit in verband met de verwerking van de iPad gegevens bij Apple (DEP).

Scenario B, betaling in termijnen

Ook bij dit scenario kiest u de iPad (128 GB) met een beschermhoes. Amac geeft 2 jaar garantie. U kunt in de webshop van Amac de bestelling plaatsen, waar u een overeenkomst digitaal ondertekent voor een looptijd van 48 maanden. Het maandbedrag van de betreffende iPad is vastgesteld op € 10,99. Nadat u in de webshop van Amac de iPad met beschermhoes hebt besteld, gaat u een aanbetaling van ongeveer € 34,00 doen. Het eerstvolgende moment dat het maandelijks bedrag automatisch wordt afgeschreven is op 1 november 2021. Na betaling van alle termijnen is de iPad volledig uw eigendom. De levering van de iPads zal op school plaatsvinden. U krijgt te zijner tijd informatie over de wijze van afhalen op school. Het afhalen zal in de week van 19 juli plaatsvinden.

Scenario C, gebruik eigen iPad

Bij dit scenario kunt u middels een link in de Amac webshop aangeven of u de eigen iPad wilt gaan gebruiken. Om de eigen iPad ook voor schooldoeleinden geschikt te maken dient hij in eerste instantie de iPad in zijn geheel gewist te worden. ICT Beheer van het Maurick College kan u hierbij ondersteunen. Voor het einde van dit schooljaar ontvangt u bericht wanneer u langs kunt komen voor het in DEP zetten van uw iPad. Vereiste voor de eigen iPad zijn: minimaal 128GB interngeheugen en minimaal draaien op besturingssysteem iOS 14.

In de scenario’s A en B zal de school de verzekering tegen niet-moedwillige schade opnemen met een eigen risico van € 100 per geval met een maximum van vier jaar. In geval van defecten of schade kan de iPad bij ICT Beheer op het Maurick College worden ingeleverd. Tijdens de reparatietijd krijgt uw kind een iPad van school te leen. Indien de iPad hersteld is, ontvangt uw kind het bericht dat de iPad is gemaakt en dat deze opgehaald kan worden. Uiteraard wordt de geleende iPad dan ingeleverd bij ICT Beheer. De administratie van het Maurick College stuurt u een rekening voor het eigen risico.

 

Indien het aanschaffen van de iPad (zowel scenario A als scenario B) voor u financieel niet toereikend is, kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren van de brugklasafdeling. Zij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, zodat uw kind met een iPad onderwijs kan volgen.