Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2024-2025

ICT op het Maurick College

Het Maurick College is een scholengemeenschap die met haar daltonfilosofie met de moderne tijd mee wil gaan. Het gebruik van ICT-middelen in ons onderwijsbestel en in het bijzonder in ons daltonconcept valt hierin niet meer weg te denken. Het Maurick College ziet het gebruik van technologie als een krachtig en toegankelijk middel om kansen en keuzes te creëren voor ieder individu. In het verlengde van de (dalton)visie van het Maurick College is het uitgangspunt van het ICT-gebruik dat leerlingen devices gebruiken ter ondersteuning en verrijking van hun eigen onderwijsleerproces en worden leerlingen geacht op eigen wijze hun verantwoordelijkheid te nemen die voortkomt uit vakken en projecten.

Het gebruik van technologie en ICT-middelen betreft niet alleen ondersteuning bij de verschillende schoolvakken, maar ook ondersteuning bij de ontwikkeling van (dalton)vaardigheden. Het gebruik van ICT roept sterk vaardigheden op het gebied van communiceren, samenwerken, zelfkritisch beschouwen en creatief denken op, waarbij de kracht van de keuze duidelijk naar voren komt. Het maken van bijvoorbeeld een nieuwe vorm van presentaties op je device en coderen/programmeren met je device doen juist een beroep op de genoemde vaardigheden.

Met deze beschreven visie is het uitgangspunt van het Maurick College, dat vanaf schooljaar 2018-2019 iedere nieuwe brugklasser van het Maurick College dagelijks een iPad tot zijn beschikking heeft. De school maakt gebruik van iPads, die in DEP (Device Enrollment Program) configuratie van Apple worden uitgeleverd. Met DEP is het mogelijk om iPads van een profiel te voorzien zodat de leerling altijd de iPad met de juiste content bij zich heeft. Tevens biedt het de docent mogelijkheden de iPad van de leerling op klasniveau te beheren. Om deze redenen wordt de iPad via school aangeschaft.

De via school bestelde iPad kan in eerste instantie enkel voor schooldoeleinden ingezet worden. In de afgelopen jaren heeft het Maurick College de verantwoordelijkheid bij de leerlingen gelegd met betrekking tot het gebruik van de iPad. Uit de praktijk blijkt dat leerlingen dit nog lastig vinden en hierbij begeleiding nodig hebben. Gamen tijdens de les of nog een fotootje sturen op Snapchat hoort er dan ook bij. Wij vinden echter dat leerlingen moeten leren hoe zij omgaan met afleiding op bijvoorbeeld een iPad. Daarom willen we ze hier gefaseerd kennis mee laten maken. In leerjaar 1 zal daarom de iPad worden afgeschermd voor niet schoolse zaken. Via een speciale AppStore kunnen leerlingen alleen educatieve apps downloaden. Naarmate de leerlingen ouder worden krijgen ze meer mogelijkheden en kan in samenspraak meer mogelijk zijn.

In samenwerking met een externe partij heeft het Maurick College een aankoop arrangement gecreëerd dat geleid heeft tot drie scenario’s. Deze scenario’s zijn hieronder uitgewerkt.

Scenario A, de koopregeling

U koopt in een iPad 2022 (10,9 inch - 64GB) met een ZAGG-beschermhoes (met toetsenbord) en protectieglas. U betaalt in één keer €545,00 voor dit totale genoemde pakket. Nadat de volledige betaling van €545,00 is ontvangen, kunt u de iPad en accessoires ophalen op de ophaalmomenten op dinsdag 25 en woensdag 26 juni 2024.

Scenario B, betaling in termijnen

Ook bij dit scenario koopt u de iPad 2022 (10,9 inch - 64GB) met een ZAGG- beschermhoes (met toetsenbord) en protectieglas. U betaalt echter het totale bedrag in 48 termijnen, waarbij de eerste 3 termijnen als aanbetaling voldaan dienen te worden. Dit is een bedrag van €45,50. Hierna betaalt u maandelijks €11,50 inclusief incassokosten. Het eerstvolgende moment dat het maandelijks bedrag automatisch wordt afgeschreven is op 1 november 2024. Na betaling van alle termijnen is de iPad volledig uw eigendom. Nadat de aanbetaling van €45,50 is ontvangen, kunt u de iPad en accessoires ophalen op de ophaalmomenten op dinsdag 25 en woensdag 26 juni 2024.

Scenario C, gebruik eigen iPad

Bij dit scenario geeft u aan dat u een eigen iPad wilt gaan gebruiken. Om de eigen iPad ook voor schooldoeleinden geschikt te maken dient hij in eerste instantie de iPad in zijn geheel gewist te worden. ICT Beheer van het Maurick College kan u hierbij ondersteunen. Voor het einde van dit schooljaar ontvangt u bericht wanneer u langs kunt komen voor het in DEP zetten van uw iPad. Vereiste voor de eigen iPad zijn: minimaal 64GB interngeheugen en minimaal draaien op besturingssysteem iPadOS 17.

Indien het aanschaffen van de iPad (zowel scenario A als scenario B) voor u niet financieel haalbaar is, kunt u contact opnemen met een van de leerlingcoördinatoren van de betreffende afdeling. Zij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, zodat uw kind alsnog met een iPad onderwijs kan volgen.