Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365
Schoolgids 2022-2023
ICT op het Maurick College

Het Maurick College is een scholengemeenschap die met haar daltonfilosofie met de moderne tijd mee wil gaan. Het gebruik van ICT-middelen in ons onderwijsbestel en in het bijzonder in ons daltonconcept valt hierin niet meer weg te denken. Het Maurick College ziet het gebruik van technologie als een krachtig en toegankelijk middel om kansen en keuzes te creëren voor ieder individu. In het verlengde van de (dalton)visie van het Maurick College is het uitgangspunt van het ICT-gebruik dat leerlingen devices gebruiken ter ondersteuning en verrijking van hun eigen onderwijsleerproces en worden leerlingen geacht op eigen wijze hun verantwoordelijkheid te nemen die voortkomt uit vakken en projecten.  

Het gebruik van technologie en ICT-middelen betreft niet alleen ondersteuning bij de verschillende schoolvakken, maar ook ondersteuning bij de ontwikkeling van vaardigheden. Het gebruik van ICT roept sterk vaardigheden op het gebied van communiceren, samenwerken, zelfkritisch beschouwen en creatief denken op, waarbij de kracht van de keuze duidelijk naar voren komt. Het maken van bijvoorbeeld een nieuwe vorm van presentaties op de iPad en coderen/programmeren met de iPad doen juist een beroep op de genoemde vaardigheden. 

Op het Maurick College streven we naar collega’s die bekwaam zijn in het inzetten van ICT-middelen. In ons onderwijs is er sprake van Blended Learning. Dit houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van een combinatie van didactische strategieën, waarbij traditioneel en digitaal onderwijs in elkaar opgaan. De wijze waarop dit vorm wordt gegeven, is terug te lezen in het ICT-beleid.

Met deze beschreven visie is het uitgangspunt van het Maurick College, dat vanaf schooljaar 2018-2019 iedere nieuwe brugklasser van het Maurick College dagelijks een iPad tot zijn beschikking heeft. De school maakt gebruik van iPads, die in DEP (Device Enrollment Program) configuratie van Apple worden uitgeleverd. Met DEP is het mogelijk om iPads van een profiel te voorzien zodat de leerling altijd de iPad met de juiste content bij zich heeft. Tevens biedt het de docent mogelijkheden de iPad van de leerling op klasniveau te beheren. Om deze redenen wordt de iPad via school aangeschaft. Op het Maurick College werken we middels Blended Learning, waarbij in de les zowel gebruikt wordt gemaakt van boeken, eigen materialen als ook digitale middelen waarbij de iPad een belangrijk hulpmiddel is. 

De via school bestelde iPad kan in eerste instantie enkel voor schooldoeleinden ingezet worden. In de afgelopen jaren heeft het Maurick College de verantwoordelijkheid bij de leerlingen gelegd met betrekking tot het gebruik van de iPad. Uit de praktijk blijkt dat leerlingen dit nog lastig vinden en hierbij begeleiding nodig hebben. Gamen tijdens de les of nog een fotootje sturen op Snapchat hoort er dan ook bij. Wij vinden echter dat leerlingen moeten leren hoe zij omgaan met afleiding op bijvoorbeeld een iPad. Daarom willen we ze hier gefaseerd kennis mee laten maken. In leerjaar 1 zal daarom de iPad geheel worden afgeschermd voor niet schoolse zaken. Via een speciale AppStore kunnen leerlingen alleen educatieve apps downloaden. Naarmate de leerlingen ouder worden krijgen ze meer mogelijkheden en kan in samenspraak meer mogelijk zijn. 
In samenwerking met verschillende partijen heeft het Maurick College een aankoop arrangement gecreëerd dat geleid heeft tot drie scenario’s.  
 
Scenario A, de koopregeling  
U koopt via de webshop een iPad 2021 (64GB) en een beschermhoes. We adviseren u om ook het protectieglas aan te schaffen. Op het moment dat u dit aanschaft krijgt u zowel de iPad als protectieglas op hetzelfde moment geleverd. Via een instructie kunt u dit protectieglas zelf monteren op de nieuwe iPad. Het gehele pakket kost ongeveer €505,-. Amac geeft twee jaar garantie op de iPad, SBSupply geeft twee jaar garantie op de beschermhoes. U kunt de iPad (en protectieglas) kosteloos ophalen bij Amac in Den Bosch of laten thuisbezorgen (€9,99).  De beschermhoes krijgt u via school geleverd.  

Scenario B, betaling in termijnen 
Ook bij dit scenario kiest u de iPad (64GB) met een beschermhoes en protectieglas. Amac geeft 2 jaar garantie op de iPad, SBSupply geeft twee jaar garantie op de beschermhoes. U plaatst de bestelling voor de producten en ondertekent digitaal de overeenkomst voor een looptijd van 48 maanden. Het maandbedrag zal tussen de €11,00 en €12,00 liggen. Zodra de iPad en accessoires zijn afbetaald, zijn de producten volledig uw eigendom. 

Scenario C, gebruik eigen iPad
Bij dit scenario geeft u aan dat uw kind gebruik wil maken van de eigen iPad. Deze iPad moet aan een aantal kwalificaties voldoen om gebruikt te kunnen worden, deze kwalificaties worden elk schooljaar opnieuw bepaald.  
Om de eigen iPad voor schooldoeleinden geschikt te maken dient de iPad in zijn geheel gewist te worden. ICT Beheer van het Maurick College kan u hierbij ondersteunen. Voor het einde van dit schooljaar ontvangt u bericht wanneer u langs kunt komen voor het in DEP zetten van uw iPad.  
 
In de scenario’s A en B zal de school de verzekering tegen niet-moedwillige schade voor zich opnemen met een eigen risico van € 100 per geval met een maximum van vier jaar. Voorwaarde hiervoor is ook dat er ten alle tijden gebruik wordt gemaakt van het door het Maurick College geadviseerde en geleverde hoesje. In geval van defecten of schade kan de iPad bij ICT Beheer op het Maurick College worden ingeleverd. Tijdens de reparatietijd krijgt uw kind een iPad van school te leen. Indien de iPad hersteld is, ontvangt uw kind het bericht dat de iPad is gemaakt en dat deze opgehaald kan worden. Uiteraard wordt de geleende iPad dan ingeleverd bij ICT Beheer. De administratie van het Maurick College stuurt u een rekening voor het eigen risico. 
 

Indien het aanschaffen van de iPad (zowel scenario A als scenario B) voor u financieel niet toereikend is, kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren van de brugklasafdeling. Zij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, zodat uw kind met een iPad onderwijs kan volgen.