Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Eindexamenregelingen

De leerlingen van de examenklassen ontvangen vóór 1 oktober de regelingen die van toepassing zijn op het schoolonderzoek en het centraal examen. Deze regelingen worden in de bronnen van Magister geplaatst.

De leerlingen krijgen de beschikking over een Programma voor Toetsing en Afsluiting. Hierin is een nauwkeurige omschrijving opgenomen van de leerstof die bij het schoolexamen en het centraal examen aan de orde komt en getoetst wordt. Ook het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt vóór 1 oktober in de bronnen van Magister geplaatst.

Voor de ouders/verzorgers staan de PTA's en het examenreglement op de website van de school.